Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pjiis] TACHWEDD, 1890. [Ceiniog. Ŵ&pdgdd g |Iant CHYDYMAITH YB, YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans, ABERDAR, A'R PARCH. 0. Jones, f§ MOUNTAIN ASH. ©gntoBgta*. Y Fareh. E. James, Nefyn (Darlun) ......285 "Llef a glybuwydynRama" 288 Oedfa i'r Plant, gan y Parch. R. Thomas, Penrhiwceibr 289 Angladd Mozart......293 Drylliadyr"Adler"(Darlun) 294 Harri Vffl, a'i Amserau ... 296 Dydd Blwydd Mr. Baldwyn Lumley ......297 Hen Benill ......297 ToN:-Hen Alaw, "Dyfed"... 298 Tenlu'r Felin—VI. ... 300 I'rGobeithlu ......302 Arholiad yr Ysgol Sal ... 303 Buddioldeb Gwybodaeth Ys- grythyrol ... -. 304 Penillion i Mrs. JaneRoberts 305 Y Gomed ... .., 306 Y Gaethes Fach o Madagas- car ......307 Y Wers Gyfiredinol i'r Plant 308 Gofalwch ddweyd y Gwir ... 311 Yr Undebau yn Nghymru .... 311 Dosbarth yr Holi a'r Ateb ... 312 At ein Gohebwyr... .«. 2 Atebion ... .„. ... 2 Gofyniadau ... ... 2 " Iroi Callinéb i'r Ânghàll, ac i'r Bachgen Wybodaeth a Synwyr." DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES. i i w m&m o ■ ■