Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] MEDI, 1890. [Ceiniog. mû%tà % DiMt CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans, ABERDAR, A'r PAECH. 0. Jones, MOUNTAIN ASH. ©Bntogstafc. Oedfa i'r Plant, gan y Parch. J. Jones, Llangiwc ... 229 Cân Adfyd .......231 Plant yr Ysgol yn Affrica (Darlun) ... ... 233 Marw-goffa ... ... 233 "Lle mae'r ewyllys mae'r gallu".........236 Cofia y dydd Sabbath ... 237 Y Plentyn a'i dad......239 Hanesion y Beibl ... ... 240 Basgedi y briwfwyd gweddill 241 Tôn: "Claudia"......242 Augustinus Aurelius a gweddíau ei fam ... 243 Er Cof am M. J. Davies 243 Plant Almora (Darlun) ... 245 Bywyd Eliseus i'r Flant ... 246 Y Beibl mwyaf yn y byd ... 248 Cestyll Cymru ... ... 248 Y Ẅers Gyfíredinol i'r Plant 249 Y Cwd yn y Bawft.. ... 251 Caethiwed yr Ai||* a'i Eff- eithiau... ;.. ... 251 Siaradwch â phawb ...255 Y fam Indiaidd a'i baban bach ... ... ... 255 At ein Gohebwyr ... .., 2 Atebion ... ... ... 2 Gofyniadau ... ... 2 " I roi Callineb ír Anghall, ac i'r Bachgen Wyhodaeth a Syniwyr" DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HüGHES. —Ẅ———— i i i i " ' UCC^mCi m ■ m