Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1890. [Ceiniog. mẃn&à n Sfoitt OHYDYMAITH YE YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans, ACERDAR, A:R PARCH. 0. Jones, PWLLHELI. CTgnbaîîstaîJ. Mr. T. Howells (Hywel Cyrwn), Aberaman ... 145 Pegi Lewis: Arwres Iihyfel y Degwm... ... ... 149 Cyirhen Jacob ac Esau ... 150 PÌentyo pregethwrol a'i Dad 151 Y Ci a'r Myglys ... ... 151 Y Llano oddicartref (Darlun) 152 Bywyd Eliseus i'r Plant, gan y Parch. D. Silyn Evans... 153 Adgof Cariad am Elizabeth lioberts, Maentwrog ... 155 Congl Cymru Fydd ... 156 Tôn—"Deuwch yn wrol i'r Kâd" ... ... ... 157 Y modd i gasgla Gwybodaeth 160 Er Cof anwyl am y diweddar Arthur Brace, Groeswen... 162 Y Dafarn ......162 Yr Eneth Wyddelig, neu, Yn unionsyth i'r nef ... 163 Hiraeth ar ol Mam ... 165 Cestyll Cymru ... ... 166 Y Ẅers Gyfíredinol ...166 Y Boneddwr a'r Bugail ... 169 "Mae rhywbeth yn eisieu o hyd"......... 170 At ein Gohebwyr ... ... 2 Atebion ... ... ... 2 Goryniadau ... ... 2 " I roi Calìinéb i'r Anghall,ac i'r BacJigen Wybodaeth a Synwyr" DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.