Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-&4itMLAts*'< CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans ABERDAR, agjS a'r parch. 0. Jones, PWLLHELI. argrttoBSiau. Oedfa i'r Plant, gan y Parch. T. Edmunds, Hirwaen ... 89 Cofia Weddio ....... 91 ErCof.......... §3 Bywyd Eliseus i'r Plant, gan y Parch D. Silyn Evans, Aberdar....... ... 94 YDdafad ../ ... ... 96 Jane a Kate (Darlun) ... 97 Pa fodd y gall bachgen gynl- eradwyoeihun ... ... 98 BywaMarw ... ... 99 Teulu'r Felin^ ...... 100 Catecism i Bláut, a'r atebion ar Gân ,.. ...... 102 Atebion ar Twr Eiffel ... 103 Cyntedd teml odidog yn Trevandrum (Darlun) ... 104 Nos Da y Cristion ... ... 105 Y modd i gasglu gwybod- aeth .........105 Congl Cymru Fydd ... 107 Y Grogíith ......108 YWers Gyffredinol ... 111 Penillion Cenadol ,.. 113 Deuawd:—Molwch yr Ar- glwydd ... ... ... 114 At ein Gohebwyr ... ... 2 Atebion ... ... ... 2 Gofyniadau ... ... 2 " I roi Gallineb i'r JngTiall, ac i'r Bachgen Wybodaeth a Symuyr" DOLGELLAU. CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.