Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PrisJ MAWRTH, 1890. [Ceiniog ì> (V CHYDYMAITH YR YSGOL SÜL IDAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans, ABERDAR, A'R PARCH. 0. Jones, PWLLHELI. OîBntoBStalí. BlodeuBleth ar Ddau Fedd Yn Ngenau y Sach mae Cynilo Papa, Faint wyf yn ei gostio i chwi . - Yr Annuwiol Cestyll Cymru ... Nellie(Darlun) ... Teulu'r Felin. Pen. II. Dsrllen Tesni (Darlun) Congl Cymru Fydd 61 64 65 66 67 68 69 72 73 Bywyd Eliseusi'r Plant. Gan y Parch. D. SilynEvans 75 Mr. Henry M. Stanley ... 77 Dygwyddiad Rhyfedd ... 78 I'r Gobeithlu... ... 80 CarloaTopsi ... 81 Y Wers Gyffredinol ... 82 Gwyrth ... 86 Dosbarth yr Holi a'r Ateb ... 86 Gochelwch Gwmni Drwg ... 87 Atebion ... ... 2 Gofyniad ... ... ... 2 Iroi Gallineb i'r Ânghall, ac i'r Bachgen Wylodaeth a Syniuyr." DOLGELLAU. CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDÍG GAN WILLIAM HTJGHES.