Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3 pÂsUW* t» LrW Ot- PeisJ CHWEFROR, 1890. [Ceiniog mẃstü j |Ianí, CHYDTMAITH YR -YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. Silyn Evans ABERDAR a'r PARCH. 0, Jones, PWLLHELI. OIsntDBSiaì). Mr Idris Williams, Porth, Rhondde (Darlun) Oedfa i'r Plant. Gan y Parch. J. Jones, Llangiwc Pa'ra mae'n bwrw eira yn y gauaf? Bwyta â Llaw Fforc Y Canary a'r Drych-wyneb Cénadaeth Trafancore (Dar- lun) ...... Ceisiwch yr Arglwydd Diwedd Blwyddyn Cestyll Cymru Elsie Fach (Darlun) Ton:—Paham nas gelli ganu? 46 Yr Ysgol Sabbathol ... 48 Catecism i Blant, Atebiad ar Gân . ... ... ... 50 Bywyd Eliseus i'r Plant. Gan Y Parch. D. SilynEvans 52 Rhai o Deitlau Crist ... 54 Teulu'r Felin. Pen. I. ... 55 FyNghartref ... ... 56 Cynghorion Charles Dickens i'w Blant * ......57 Y Wers Gyffredinol ... 58 Atebion ... ... 2 Gofyniad .« ... 2 uIroi Gállineb i'r Anghall, ac ir Bachgen Wybodaeth a Symoyr" ---------------■■».».«-------~~~~x~ DOLGELLAU. CYHOEDDI.DIG AC ARGRAEFEDIG GAN WILLIAM HBGHE8.