Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PeisJ RHAGFYR, 1889. [Ceiniog ÌPpdgM % $tant A - CHYDYMAITH YR YSGOL SUL: PAN OLYGIAETH Y Parchn. Silyn Evans, Aberdap, ac 0. Jones, Pwllheli. ©gntoptaìL Ymweliad BrenhinesSeba â'r Brenin Solomon. Gan y Parch. H. IforJones ...312 Y Fam a'i Phlentyn......315 Ar yr Aelwyd ......316 Gwŷr Ieuainc Cryfion ... 318 Ein Sefyllfa drwy'r Cwymp 319 Dynion yn byw yn mrigau'r coed (Darluniau)......321 BywydEliseusi'r Plant. Gan Y Parch. D. Silyn Evans 322 Natur, Rhagluniaeth, a Gras 325 Crefyddau y Byd ......325 Mr. Edison, Dyfeisiwr mawr 326 Congl Cymru Fydd—Castell Edinburgh...... ... 326 Atebion .........327 Y Farchnadfa (Darlun) ... 328 Y Wers Gyffredinol......329 Ton:—Aberafon ......332 Cynghorionfynhadafymam 333 Oedfa i'r Plant .. ... 334 "I roi Callineb i'r Anghall, ac i'r Bachgen Wybodaeth a Synwyr." ♦»•■♦ DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC AEGEAFFEDIG GAN WILtlAM 1170818.