Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

,">- ±i ! ;. ■ p%. \n t» t ■*C^-«.l**i PeisJ faülWÈÖD, 1889. [C EINIOG pjídgdd g §lmtt CHYDYMAITH YE YSGOL SUL: DAN OLYGIAETH Y Parchn, Silyn Evans, Aberdar, ac 0. Jones, Pwllheli. ©gntoBStalí. YDoethion ... ... 285 Yr Hen Wr a'iBuinMab i. 287 Lili y Dyfroedd (Darlun) ... 289 Bywyd Eliseus i'r Plant. Gan Y Parch. D. Silyn Evans, Aberdar .........290 Twr Eiffel yn Arddangosfa Paris .........292 Y Gegin ar Giniaw yn China (Darlun) .........293 Dychweliad hjsnod drwy ddarlleniad o'r Beibl 294 297 298 299 300 301 303 Llinellau o Gydymdeimlad Congl Cymru Fydd ... Y Cristion ........ Gwersyllfa Genadol ... Adgof am Fobl Ieuainc Y Wers Gyffredinol .... Dosbarth yt Holi a'r Ateb 306 TON:—Chicago ......307 Lleiti ..........308 Dydd Marwolaeth .„ ... 309 Atebion ......... 2 Gofyniadau ....., 2 "I roi Callineb i'r AnghaLl, ac i'r Bachgen Wybodaeth a Synwyr." ♦■>■» DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WIILIAM HÜGEES.