Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

frw~ -%■ Peis] MEHEFIN, 1889. [Ceiniog. igsjdgM % |tat CHYDYMAITH YR YSGOL SUL: DAN OLYGIAETH Y Parchn. Silyn Evans, Aberdar, ao 0. Jones, Pwllheli. OpntDpstaîif. Parch. R. Griffith, Cefn, Merthyr (Darlun) ... 146 Fe fyn y gath y pysgod, ond ni fyn wlychu ei throed ... 149 Cofno'dion o hen Feibl Cym- reig............149 Oedfa i'r Plant ......150 Yr Oen Gwynebddu ... --. 153 Y Plant a'r Pysgod ... ... 154 Ar yr Aelwyd.........155 Colofn Cymru Fydd......155 ToN:—"Éden" ......159 Bywyd Eliseus i'r Plant. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdar ...... Dosbarth yr Holia'r Ateb ... Afat (Dar'lun) ...... Gwywo ar riniog Mai Pregeth y Llongau gan OfTeir iad............ Y Wers Gyffredinol...... Dosbarth y Gwyddorau Naturiol. Gwers iii. At ein Gohebwyr, &c. 160 162 163 164 164 165 171 I roi Callineb i'r Angliall, ac i'r Bachgen Wyboclaeth a Synwyr." DOLGELLAF: CYHOEDDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.