Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] MAI, 1889. [Ceiniog IpptlgM % llaní, CHYDYMAITH YE YSGOL SUL: DAN OLYGIAETH Y Jarchn, Silynívans,$bepdap, aci. Jones,f wllheli. OTgttbJBstalí. Mr. W. J. Parry, Eethesda {Darlun) Hanesion am Adnodau Ymdrech a lwydda...... Bywyd Eliseus i'r Plant. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aherdar ...... Taith bell ein mam ... Er Cof am Ellen Jones TON:—Llyfnwy ...... Y Dyffryn a'r Mynydd. Gan y Parch. D. S. Jones, Chwilog ......... 117 120 121 122 125 125 126 127 Ty yrYsbryd..... ... 133 YWladsyddfry .......134 JohnBright.........135 Dosbarth y Gwyddorau Naturiol. Gwers iii. ...136 Y Wers Gyffredinol ... 138 Duwinyddiaeth yr A B C,&c. 143 Miss Jane Ellin Roberts, 5 Porkington Terrace, Aber- maw ... ......144 At ein Gohebwyr ...... 2 Atebion ......... 2 Gofyniadau ... ,..... 2 "I roi Callineb i'r Angliall, ac i'r Bachgen Wybodaetri a Synwyr." ............... ♦■••♦— DOLGELLAU: CYHOEnDEDftî AC ARGEAFFEDIG GAN WDLLIAM HtJGHES.