Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pais] EBRILL, 1889 [Ceiniog. gpgdgM g Itet CHYDYMAITH YR YSGOL SUL: DAN OLYGIAETH Y Parchn. Silyn Evans, Aberdar, ac 0. Jones, Pwllheli. <&gnto£0ta). Mr. T. Thomas, Ty'nywern, Yr Ysgol Ddyddiol...... 104 (Darlun) ......... 89 Fy Chwaer ......... 105 Crist yn Bendithio y Plant 92 TON:—Wele'r Dydd yn Dosbarth yr Holi a'r Ateb ... 93 Gwawrio Draw ...... 106 Adgof am Johnny Thomas, Dosbarth y Gwyddorau PenrhÌYi ceibr ...... 93 Naturiol ...... 107 Y Dyffryn a'r Mynydd 94 Ynys Mauritius (Darlun) ... 108 ColliDynDa......... 99 Y Wers Gyffredinol ... 110 Morgilfach Erromanga, Gwersi yn y Tonic Solffa ... 1J4 (Darlun) ........ 100 Llinellan Coffadwriaethol ... 115 Rhyddid yr Efengyl ... 101 Beirniadaeth......... 116 Bywyd Elìseus i'r Plant. At ein Gohebwyr Gan y Parch. D. Silyn Atebion ........ Evans, Aberdar ...... 102 Gofyniadau........ "I roi Callineb i'r Angliail, ac i'r Bacligen Wybodaeth a Synwyr." DOLGELLAU: CYHOEIÌDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM IIUGHES.