Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DYSGEDYDD Y PLANT. Rhif 193.] v/ IONAWR, 1887. [Cyf. XVII. ISAAC. Y31GOM YE AELWYD. GAN Y PARCH. D. SILYN EVANS, ABEEDAR. TFAM,—Dewch yn nes i'r aelwyd blant, at eich tad a minau, i wel'd faint o'r bregeth heno ydych yn gofio. Yr oeddwn i yn barnu mai dyn da oedd y pregethwr, a'i fod yn dweyd pethau tyner a thoddedig wrthym i gyd. Gwen,—Ond son am Sara yn marw yr oedd; ac am ei gwr yn prynu bedd, ac yn rhoi swm mawr o arian am dano, fel y gwnaethoch chwi â bedd 'mrawd bach. Llwyd.—Mi sylwais arno yn dweyd rhywbeth od am Caer-Arba, lle bu farw Sara, sef mai ei ystyr oedd dinas y pedwar, am mai yno yr oedd claddfa Adda, ac Abraham, ac Isaac, a Jacob; neu am mai yno y claddwyd Efa a Sara, a Rebeccah a Leah. A ydyw peth fel yna yn wir, nhad? Gwladys.—Ond ddarfu i ti ddim craflu yn iawn, Llwyd. Dweyd wnaeth y pregethwr mai hen enw Hebron oedd Caer-Arba, a bod yna ymadrodd yn Joshua yn hysbysu fod yr "Arba hwnw yn wr mawr yn mysg yr Anaciaid," ac mai enwau ei dri brawd oeddynt Sesai, Ahiman, a Thalmai; felly dyna hi yn ddinas y pedwar brawd, ac yn cymeryd arni enw y penaf—Caer--drôa, fel mae C&ei-Myrddin gyda ni yn Nghymru, ynte ? Y Tad. -I'r dim Gwladys. Darllenwch y bennod gyntaf o r Barn- wyr, a'r xiv. o Joshua, a chwi welwch hyny. A ddarfu i chwi sylwi arno yn son am Sara fel cymeriad cyboeddus? Dywedai mai tair dynes enwoca'r Beihl oedd—Efa, mam Abel, a Sara, mam Isaac, a Mair, mam Iesu; ac o'r tair hyn, mai Sara o Gerar a Mair o Nazareth oedd y ddwy oreu o ddigon. Gomee.—Wel wir, yr oedd rhywbeth gwell na'r cyffredin yn Sara hefyd. Sonia'r Beibl yn fwy manwl am ei henw a'i hoed, a'i hangeu a'i bedd, na'r un ddynes aralJ; a dyna sydd yn hynod fod pob dyn mawr, fel rheol, yn cael mam dda; a 'doedd dim diolch i Isaac fod yn fawr felly. Llwyd.—Pa'm ? A wyt ti, Gomer, yn meddwl fod Isaac yn ddyn mawr? Fedraf fi yn fy myw a gwel'd nyny am dano. Dyna'r deu- fain mlynedd cyntaí o'i f ywyd, ^does ond tn amgylchiad o bwys, os o wys hefyd, yn ei hanes,'sef ei ddiddyfniad oddiwrth y fron gan ei famrhwngdwy athair oed, a'isafiad arMoriah o dan gyllell ei dad, yr un oed a Christ yn marw, yn 33 oed, a'i waith yn pnodi ei gyfnither