Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 189.] MEDI, 1886. [Cra xvl üpgwlgdtl 8 iíant. anghall, CYJÍWYSIAD. "FeddaeÜiyrAthraw." Gan y Pareh. J.Jones, Llangiwc 229 AuKevoir .........232 Gwaredwr y Plant......232 Y Tu allan i'r Sach......233 Llythyr o China ......234 Llineîiau Coffadwriaethol ... 237 YPedwarCawr. Peii. viii... 238 Tê—Y Ddeilen Fythswynol Ysgrifi.........241 Y Genadaeth—New Guinea (Darlun) .........242 Ymladd âg Anifeiliaid ... 244 Caán ............246 Ton.—Mae Plant yn caru Duw..........248 Ehinweddyncaeleiwohrwyo 249 Colofn y Gobeithlu.—Hanes- yn gan Mr. Gough ... 250 Y Morfil (Darlun) ... ... 252 Genedigaeth Iesu Grist ...253 "Myfi a fy Mhen ar fy Ngwely"........ 254 Cymodiad Olwen ......256 Detholion .........256 At ein Gohebwyr .„ — 2 Atebion...... .... 2 Gofyniadau ... ,«.... 2 Prif iniog. CrHOEBDEDia AC ?FEDIG GA2I WILLIAM HÜGHES.