Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'n . UAi......^KVVB :o Rhef 187.] GOtfPrÍENAF, 1886. [Cw. xvi. 1 roi calllaeb i'r anghall, Àcl'r wyhodaeth a synwyr. CYNWYSIAD. Fy Nghawell Saethau. Gan y Parch. J. Morris, Dyflryn 173 Mair Magdalen ......176 YTriDewisiad ......176 "Bywyd Plantmewn Cartrefi Chineaidd".........178 Merched a Babanod Chine- aidd (Darlun) ......180 Ceridwen Fach ......181 " Y Cedyrn a fu wŷr enwog gynt."—II. Socrates ... 182 Emyn...........185 ToN:—"Ymunwn â Dirwest" 186 Pethau Bach yn arwain i Bethau Mawr .... * „ 188 YMannaa'rYd .... .« 190 Y Fam uwch Cryd ei Baban 191 Y Pedwar Cawr.—Pen. vn. 192 Y Tri Llanc yn Dura _ 195 Plentyn yn Pregethu ....196^ Tameidiau gwerth eu cadw... 197 Gwers i'r Plant Y Pasg.......„ At ein Gohebwyr .« At ein Dosbarthwyr ,M Atebion ... .«. 198 199 Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGBAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES-