-} *twprt Rhif 186.] MEHEFIN, 1886. [Cyf. xvi. mẃu&& % llaní. CYNWYSIAD. "Adgyfodiad Merch Jairus." (Parhad)....... ... 145 Dystawrwydd yr Arglwydd Iesu............148 "Meichiauamy Llanc" ... 149 Y Cymro a'r Geninen ... 150 Braminiaid (Darlun) ... 151 Ymgom â'r Plant .......153 YrAdgyfodiad .« ... 154 Y Copynod .........155 Emyn............157 Ton:—" Coronwch Ef " ... 158 YPedwarCawr. Pen. VI..- 159 Teimlad ei Dadcu...... 163" " Dywedwch Enw y Gwrth- ddrych" ......... Yr Ochr Hon a'r Ochr Draw Y Genadaeth (Darlun) Y Blwch Penblwydd Y Sahhath yr oeddych chwi yn absenol...... Mr.Moody ar waith yr Ysgol Sul............ Mis Mehefin......... Y Fwyell Suddedig...... Cymerwch Amser ... At ein Gohebwyr ...... Gofyniadau......... 164 165 166 167 168 170 171 171 172 ♦'•'» Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CTHOEDDEDIG ÁC ARGRAFFBDIG GAN WLLIAM HUGHES. •' C x *-*"í