Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif 184.} EBRILL, 1886. [Cyf. xvi. ppdgtltl s llant an-hall, cynwysiad. Pregeth i'r Plant ...... S9 Dyn Eira ......... 91 Daeareg.—-V.......... 92 Tasgi'rPlant......... 93 Hindw wrth ei Giniaw (Darlun) ......... 94 "Yn Gyntafanedig ynmhlith Brodyrlawer" ..... 96 Y PedwarCawr. Pen. IV.... 97 Jesus in the Valley...... 99 Joseph a'i Frodyr. Gan Ioan oFeirion ........100 Y Bachgen Duwiol (Darlun) 102 Y Morgrug .........103 Gwrandaw Gweddi......106 ConglyPlant......... 107 ftho'wn Dro i'r Ddol...... 108 Brahmin yn Gweddd'io (Dar- lun) ...".......... 109 Ton:—"Bethyw'r Beibl?"... 110 Congl y Goheithlu ...... 111 Myned Heibio ...... 114 Pabethywhwn? ...... 115 Tameidiau i'r Plant. Gan HenWr ......... 115 Y Ferch Fechan Gloff ... 115 DywedAVch enw y Gwrth- cìdrych—Atebion...... 116 At ein Gohebwyr ...... 2 Gofyniadau ...... /. 2 ♦'•'» Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.