Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^'^^tslJC ^t. <p^.. Ehif 183.] MAWRTH, 1886. [Cot. xvi. ẀŴ mü%íi % |Iant. CYMWYSIAD. Gwrthod a Derbyn. Gan y Parch. John Jones, Llan- giwc ... .;.;....... 61 Cnst yn Gethsemane......64 Hen'Feibl ;... ......65 Gweinidogion.Brodorol Ant- ananarivo (Darlun) ... 66 j PeniHiön, Cyflwynedig i'r .Gwragedd da a'r Gwŷr an- 'nuwiol .........68 i Baehgen Duwiol yn Marw ... 69 1 y<Blaidd Anffodus ......71 j "Cýdwybòd Dawel ......73 ì jAllan ám Dro (Darlun) ... 74 I -Dygwyddiad Prydferth ... 75 j Cartrefyrlesu.........76 Y Pedwar Cawr. Pen. m. ... 77 Dywedwch Enw y Gwrth- ddrych (Gwobr) ... .„78 GONGL Y GOBEITHLU : — Nis gallai ef ei gadw yn ddirgel .........79 Caredigrwydd ... .« ... 81 Gwlad Canaan ... ... 82 Hynodion Arabaidd......83 The Thunderstorm .... ... 84 Congl y Plant.—II. Pysgod... 85 Y "Talith" .........86 Pethau Bychain ......87 Paid Myn'd i'r Dafarn ... 87 Heulwen a Chymyl Bywyd ..., At Ein Dosbarthwyr....... At ein Gohebwyr....... 2 Atebion .........2 ♦♦•♦♦■ Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN W. HTTGHES,