Dysgedydi^ y Pt^Ste" NäTI(,>.ALU8£ARy! Hhif 136.] \*\Vl EBRILL, 1885. [Cyf XV. —g, "GWNAWN I NIENW." àDEILADWYÍt Twr Babel a ddywedasant, "Gwnawn i ni enw." Yr oedd hyny tua chan' mlynedd wedi y diluw. Yt oeddynt sm wneud enw mawr iddynt eu hunain, drwy ad- eiladu " dinas a thwr, a'i nen hyd y^nefoedd," a chartrefu yno fel na wasgerid hwy ar "hyd wyneb yr holl ddaear." Bwriad- ent wneud gwaith a ddyẅedai i'r oesau dyfodol fod dynion enwog wedi bod wrtho—gwaith a arosai yn brawf neillduol o'u eywreinrwydd, yn alluog ac anturiaethus. Y mae cymeriad dyn yn enw iddo—cymeriad drwg yn enw drwg; a chymeriad da yn enw da. Y mae gan bob dyn ran yn ngwneuthuriad ei gymeriad; ac y mae ei gymeriad y peth y dymuna efe ei hun iddo fod. "GWNAWN I NI EnW."—GWNAWN I NI GÝMERIAD. I. "Gwnawn i ni enw " yn fendith dymhof$ i ni. Y mae enw da yn llesâu amgylchiadau tymhorol dÿn, ac enw drwg yn niweidio ei amgylchiadau. Cafodd llawer un swydd anrhyd- eddus, ac ymddiriedaeth bwysig, gan ddringo i gylchoedd pwysicaf cymdeithas, ar sail cymeriad rhinweddol; pari y mae eraül wedi syrthio i dom a llaid cymdeithas drwy eu cymeriad- au drygionus. Llawer bachgen tlawd a chiringodd i gyfoeth ac anrhydedd am fod iddo enw da; a ]lawerT)achgen cyfoethog a syrthiodd i dlodi a gwarth am fod iddo enw drwg. " Mwy dymunol yw enw da na chyfoeth lawer;"—yn lìawer dedwydd- ach i'w feddianydd. Y mae gofidiau yn canlyn cyfoeth ; ond i enw da y mae esmwythdra a thawelwch. Gall " enw da" enill cyfoeth lawer ; ond nis gall " cyfoeth lawer " enill na phrynu enw da. Y mae enw||a fel doethineb; "ni.çheir ef er aur pur, | ac ni ellir pwjrso ei werth o arian." Enw da sydd yn werth arian lawer i'w feddianwyr—ni ellir dweyd pa faint yw ei werth. Y mae yn anmhrisiadwy gyda masnachau a galwedig- aethau y bywyd hwn. " Gwnawn i ni enw " a fyddo yn werth arian i ni yma. II. " Gẅnawn i ni enw " yn anrhydedd teuluol. Yr oedd Abel am ei enw da yn anrhydedd i'r teulu—"wedi marw, yn llëf-