JSÊf Ehif 135.1 MAWRTH, 1885. [Cyf. xv. *■>$ „_ Ipjdgdd % §Imti crjfwrsiAD. Y Parch. J. Ossian Davies, Llun- dain (Darlun)........ 61 Y Dryw Bach a'r Eobyr. Goch 67 Sam y Bachgen drwg .. ... 67 Carwriaeth a Phriodas...... 69 Y Dyn Dedwydd......... 70 Gorchfygu Gelynion ...... 71 Gwers i'r Plant......... 71 Iawnymddwyn yn Nhy Dduw... 72 Cymeriad Crist......... 73 Ar y ffordd i Emraaus (Darlun) 74 Ymgom y Cybydd a'r Meddwyn 76 Gwlad Wycliffe......... 78 Y Mamau, pa le y maenthwy? ... 79 Ton—"Hosanna i Fab Dafydd" 80 Manion ... ....... Cân y Dodrefn—Beirniadaeth. Ystyron Geiriau....... Y Pin Catn ....... Y Pasg Paganaidd Berber a'i Phobl....... ''Longing for Eelease " .. Teigrod Ieuainc a'u harferion . Atheist a Mesen ... DydJ dedwyddaf Napoleon Canmlwyddiant yr Ysgol Sab- bathol........... At ein Gohebwyr........ Atjbion ... ........ Gofyniadau ........ 81 82 83 84 84 85 86 87 87 88 Pris Ceiniog. DOLGELLAÜ: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES