Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iir* *sp Imtt anghall, ^i|gl_ Ac i'r baehgen wybodaeth a synwyr." CYNWYSIAD. Cynghorion i Ieuenctyd. tìan y Parch. T. Davies, Clarach 229 Helbulon Henaint ......231 ,Y Oartref yn Bethania......231 Ffrwythlondeb .........233 Pwsi a'i Meistres (Darlun) .. 234 Ystori Oberlin .........235 Y Foel Fama, ger Bhuthyn ... 236 Y Greadigaeth ........237 Mary Lizzie yn Ddeuddeg Oed 238 Awgrym i Athrawon ......239 Ymwelydd Erchyll .....240 Yr Esgob a'i Fam .....241 Erenin yn dysgu Caredigrwydd 242 Dychymyg—Atebiad ......?42 Yr Hen Gath Ddu (Darlun) ... 243 Peryglon Pobl Ieuainc mewn Tref- ydd Mawrion .......244 Nenau l'&i yn Palestina......247 Bro fy Ngenedigaeth ......248 Ton—"Pererin Bychan" ... 249 Geneth Fach Wrol......250 Cadben Cook .........250 Pregeth Fer .........251 Yr Ysgol Sabbathol ......252 Ergydion i Falchder ......252 Y Tamaid Ohwerw ......253 Godro ...........254 Bardd, Pregethwr, a Chenadwr 255 At ein Gohebwyr ...... 2 Atebiad............ 2 Gofyniadau ......... 2 Pris Ceiniog. DOLGE LLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.