Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Khef 127.] GORPHENAF, 1884. [Cyf. xiv. gsÿedgdd % "I roi _^$i WL —£l Ac l'r bachgon «Alînek i'r JÌÌÎlBpÌH?! WJÊF^^^^^' wybodaeta a §B|yi|ISPi syawyT." CYNWYSIAD. Pulpud y Plant.........173 Y Plant ar y traeth (Darlnn)... 188 Cwyn yr Henafewr ......175 Rhyfelgyrch y Ruban Glaa ... 187 Ceryddn Brenin...... ... 176 Tra y maent yn fyct ain ... 188 Puzzle Yegrythyrol .....177 Yr Ymerawdwr a'r Weddw ... 189 Llef y Pechadûr........177 Doethineb Cuddiedig Dnw ... 192 Gweithio a chwareu (Darlnn) ... 178 Ton— "Clodforwnyrlero" ... 193 Yr Hen Wr a'i Feibion......179 Milwyç.Da ......194 Plant Brenhinol......... 180 Taag i'r PJant ......195 "MerchyLlaethwr' ......181 Salm y Teithydd ......196 Y Claf wrth Lyn Bethesda ... 182 Mary Fach ......197 Y Bachgen Saruuel ......182 Awgrymiadau i Wỳr aGwragedd 200 Creulonder y Babaeth......184 At ein Gohebwyr ...... 2 Dynion yn myned i'w lle ... 185 Atebion ... ...... 2 Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ÀRGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS.