Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 161.] MAI, 1884. [Cyf.xiv. ^jL gpjdgdd % CTNWFSLáD. Pulpud y Plant, gan y Parch. ! Ci Synwyrol S. Evans, Llandegla Gwelodd Duw mai da oedd ... Y Cardotyn bach CiCybyddlyd ......... Absenoldeb meddwl Bargyf- reitbydd ......... Bod yn Ddoeth mewn Cym- deithas, gan y P*rch. E. Morris, Llanrhaiadr Ei Gwobr Gyntaf (Darlun) ... Y Breuin a'r Blodeuyn...... Ymgom y Mynydd a'r Môr YCyrffNefol ......... Gwers o'r Orsedd ...... BoreaHwyr ......... Carlo (Darlun) ...... 131 117 Peryglon Ieuenctyd, gan y 119 Parch "W. Edwards, Sardis 132 120 YGwasDu......... 133 120 TON—Derbyn Iesu, Blentyn bychan ... 135 121 "Mi fynaf du'od yn Ddyu" ... 136 Yr Epistol at y Galatiaid 136 Nodiadau ar Farwolaeth 138 123 Lleî Pechadur........ 139 122 Teithwyr Affricanaidd (Darlun) 140 125 Cwmpawd y Morwr 141 126 Pregethwyr Bychain ... 143 127 Chwech o Lwynoeod Bychain 143 12 Erfyniad y Pechadur ...... 144 129 At ein Cohehwyr 130 1 Atebion Pris Ceiniog. DOLG ELLAC; CYíIOE!)D3DIG AC ARGRlFFiSDIG G.1N WTLLIAM Hü oHES.