Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

£*•" Y PLANT "I roi callineb i'r angnall, ac i'r bacngen wybodaeth. a synwyr." CYNWYSIAD. eu&-=JPen. viii....... Yr enaid y rhan oreu Pwy welaf fel yr Arglwydd .. Mamau yn eyflwyno eu plant i Grocodiliaid y Ganges (Dar- lun) ............ Yr hyn a allodd Bachgenyn ... Holwyddoreg y Tonic Solffa ... Ton—Mae'r nos yn dyfod Y Tafod: ei iawn arfer a'i gam- arfer ...... 225 Olrheinio New Guinea (Dar- 228 lun) ......... ... 238 228 Ffair ar Afon Llundain ... 239 Llinellau er Cof am Owen Parry, High Street, Caernarfon ... 240 229 Cenadwri o'r parthau Peg. 230 ynol......... ... 240 231 At ein Gohebwyr ... 2 233 At ein Derbynwyr, &c. ... 2 Y Pymtheg Gwobr ... 234 Gofyniadau ...... Pris Ceiniog. DOLGELLA Tfc CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WIL&IAM HUGHES.