Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ŵ// (X í r kjkX Q Rhif 119.] TACHWEDD, 1880. [Cyf Y PLANT. "I roi eallineb i'r angnall, ac i'r bachgen wyboàaeth a synwyr." CYNWYSIAD. Eliseus—Pen. vii....... 205 Bachgenyn yn eisieu...... 207 Y Cyntaf ar y rhestr...... 208 Dedwyddwch (Darlun) ... 209 Duc o "Wellington yn mhlith y Cymunwyr ......... 209 Jubili Canmlwyddol yr Ysgol Sabbathol ......... 210 YBugailDa ......... 210 YrenwCanada......... 211 Dr. Livingstone yn Affrica ... 212 O Alexandria i Lundain ... 213 Ton—Carol Nadolig...... 215 Bron a'i henill......... 216 Yrlesu............ 217 Teithio yn Madagascar (Darlun) 218 Frederick Fawr......... 219 Bhodd ya sicr o dalu drachefn 220 Cair Duw yn y galon..... 221 Goleuni y Byd......... 221 Chwedl......• ...... 223 Bachgen Bach y Pysgotwr ... 223 Er cof am Mary fach...... 224 Pregeth Jesuit......... 224 At ein Gohebwyr ...... 2 Gofyniadau ......... 2 -*♦*»♦- Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.