Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 116.] AWST, 1880. [Cyf. Y PLANT. "I roi callineb 'r anghall, ac i'r bachgen wybodaeth a synwyr. CYWWYSIAD. Yr Ysgol Sabbathol ... ... 145 | Gwers mewn Daeareg..; 159 Martin Luther...... ... 146 Englyn er Cof am C. Griffiths Dylanwad Esiampl ... ... 148 Rhiwafon,Talysarn..... 159 Hanefl Emyn Cenadol... .. 148 Gwragedd Judea ...... 160 Y Brenin a'r Crochenydd ... 150 Gweitbgarwch..... 160 A ydyw yr Ysgol Sabbathol yn Erromanga a'i Merthyron ,.. 161 sefydliad ysgrj thyrol? ... 150 Ffrwythlondeb Crefydd 162 Y ddau Egwyddorwas... ... 153 YPryfCopyn......... 163 Ton—Cariad Mam ... ... 154 Atebion i Oftniadad Ysgbyth Diwedd yr Yrfa ... 155 írol,—Simeon ...... 163 Sum mewn Addition ... ... 155 GOFYNIADAÜ YsaRTTHYBOL — Y Claf a'i Gyfaiü ... 156 Y Deuddeg Llwyth.»III. Lefi 164 Blwjddyn Newydd Harri ... 156 At ein Gohebwyr ...... Ban ddown ni yn ddynion ... 168 ! Atebion............ 2,3 Pris ©einiog. DOLGELLA.U: g^ CYHOEDDEDia AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES