é^llU, gjfg Rhtf 99] Mawrfch, 1879. [Crr. IX. gffe DYSGEDYDDYPLANTi '• X roi callineb i'r angnall, ac i'r bachgen wybodaetb a synwyr." Ben Owen y Milwr... ... ...... Chwareu Teg i'r Adar Bach ...... Plentyn Digartref............ Anerchiad............... Chwareuon Paganaidd India (Darlun) ... TigerBengal ......... Pethau bach yn esgor ar bethau mawr ... Cybydd Hynod ... ......... Dalen y Plant Lleiaf ......... Cynghor rhag Cwmpeini Drwg ...... Ton—"OldDerby"............ Teimlad Tad at ei Blentyn ...... Betha, neu y Bachgen Dewr o Rwssia (Darlun) Ateb arafaidd a ddetry lid ...... Gweddi ............... Cyflog Penaduriaid Ewrop......... Llinellau Coffadwriaethol .. Llygoden Wrol ............ Plant Ysgolion Ynys Mauritius (Darlun) Hanesyn Cyffrou3............ Tomy bach a'r Pegin ......... üfudd-dod Parod............ YWasg ............... Difyrion ... ............ Enigma Tsgrythyrol ......... At ein Gohebwyr............ 45 47 48 49 50 51 52 52 53 53 53 54 56 57 58, 59 60 60 61 62 63 63 63 64 64 DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGBAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. Pris Ceiniogf.