Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 69.] Medi, 1876. [Cîf. VI. DTSGEDTDD T PLANT, \l roi eallineb ?i angball, ac i'r bacbgen wybodaeth a synwyr. »AN OLYGIAETH S !»«&♦ iaŴ êtM^ goljgẅ». Y CYNWYSIAD. Hanes lesu Grisfc ....... Gweddi yn Foddion Gwerthfawr Myfyrdodau ar ddiwedd y Dydd... Dau Allu Plentyn ....... Y Baboon (gyda Darlun) Ansefydlogrwydd gyda Chrefydd John Angell James, Birmingham Yr Agoriad Bychan Aur...... Melin Wynt (gyda Darlan) Yr Argraffwasg ... ....... Y Ddalen Farddonol— Llinellau er cof am Mary Elizabeth Hen Gapel Penystryd ...... Atebion i Ofyniadau ...... Enigma ......... At ein Gohebwyr ...... 165 166 168 169 170 170 173 175 178 179 181 182 183 184 DOLGELLAÜ: CYHOEDDEDIG AO ABGBAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES Pris Cemiog.