Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"i BOI CALLDÎEB i'B ANGHALL, AC i'B BACHGEN WYBODAETH A SYNWYB." DAN OLYGIAETH I farr^ §ubxb êrM\, $%#*»♦ Y CYNWYSIAD. Dillad Gwynion ... ... ... 5 Yr Eglwysi a'r Ysgol Sabbathol ... 7 Mae'r Iesu'n dda i mi ... ... 7 Beddrod Ezra (gyda darlun) ... 8 Cofgolofn i Iesu Grist ... ... 9 Wüliams, Llandilo ... ... 10 Atebion i Ofyniadau ar Lyfr Esther ... 12 "Yr Arglwydd yw fy Mugail" ... 13 Rhedegfeydd Ceffylau (gyda darlun) ... 14 Amrywion ... ... ... 15 Atebion i Ofyniadau ... ... 17 Cestyll Cymru—Castell Dinbych ... 18 Tôn—"Gade*ais y cyfan i'r Iesu" ... 20 Y Ddalen Farddonol ... ... 22 Croesgyniad Dwbl ... ... 23 Ein Newyddiadur ... ... 23 Newyddion Da ... ... ... 24 Dyddanion ... ... ... 24 At ein Gohebwyr ... ... ... 2 DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ABGBAFFEDIG GAN WÍLLIAM HUGHES Pris C&iniog.