| farcjj. gabẁ ëxMfyt ÿalyälm. Y CYNWYSIAD. Ni ofynódd neb i ni ddyfod Gwroldeb Merthyr ienanc Mae'r Iesu yn myn'd heibio Y Camel (gyda Darlun) ...... Gweddi Plentyn ...... Y Gypreswydden ...... Gwirionedd a Chelwydd...... Adduned Robert ...... Y Wyddor a Chynghorion i Blant Y Teigr (gyda Darlun) ...... Gair o gysur i Rieni Plant Afradlon Briwsion ... ....... Enigma ... ....... Tôn—"Byddwch wŷr" ....... Y Wasg ... ....... Byr-nodiadau Y Ddalen Farddonol ....... At ein Gohebwyr ....... 65 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 77 80 81 82 83 84 DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ABGRAITEDIG ÖAN WILLIAM HUGHES JPris Geiniog.