Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

V>AN OLYGIAETH | farrjj. gaíẁ «riffitfc, JüIgtUa^ Y CYNWYSIAD. Effeithiau Rhew yn y Gogledd Arglwydd, bendithia fy Ngheiniogau Afon Angeu............ Callineb Creaduriaid DireBwm J ack a'r Tafarnwr......... Y Fuwch (gyda Darlun) ...... Dyn yn berchen aden ...... Ein Senedd-dai.(gyda Darlun) Mynwent y Groeswen ...... Enwau Hynod ......... YTriChynghor ......... " Gadewch i Blant bychain ddyfod ataf Gwraig weddw Saiepta YWasg ............ Gofyniadau Ysgrythyrol ...... Yr Atebion buddugol ...... Atebiad i Enigma......... Pechod ...... ...... Er Cof am Mary Jane Jones, Brynmawr Ton—" Angeu a lyncwyd"...... Yn barod bydd yr Iesu ...... At ein Gohebwyr ......... 25 25 26 26 27 28 29 30 32 34 35 37 38 40 40 40 41 42 42 43 44 DOLGELLAÜ: OYHOEDDEDIG AC ABGHAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES JPris Ceiniog.