Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 43.] Gorphenaf, 1874. [Cyp. IV. 4. "l B0I CALLINBB i'b ANGHALL, AC l'& BACHGEN WYBODAETH A SYNWYR." DAN OLYOIABTH I fart&. 9tó& Ìrifö% gaígálaw. Y CYNWYSIAD. Bedd WiUie Bach...... 125 Dgw yn gweled . . . . . . 126 îrArdd ....... 127 Williams o'r Wern...... 127 Fy Mhlant i ydynt eto..... 131 Dylanwad Caredigrwydd .... 131 Yr Unicorn (gyda Darlun) .... 133 Anufudd-dod yn yr Ysgol Sabbathol . . 134 Croeshoeliad Criat.....• . 137 Briwsion....... 138 Ymdrochle hyfryd (gyda Darlun) ... 139 EglwysGroeg....... 140 Gofyniadau i'r Plant..... 143 Llofifion........ 144 At ein Gohebwyr...... 2 DOLGELLAU: CYHOBDDBDIG AC ARG&AFFEDIG OAN WJLLLIAM HUGHB8 JPria Ceiniog.