Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

l. rf/ /f^* ■fM- // Rhif. 42.] Mehefln, 1874. [Cyf. IV. !JÌl%ò "i ROI CALLINEB i'E ANGHALL, ™ AC I'ä BACHGEN WYBODAETH A SYNWYR." DAN OLYGIAETH 8 Jarfjf. laŴ êriffitjj, gWgẅu. Y CYNWYSIAD. Brenhines Seba ....•■ 105 Dr. Lmngstone....., 107 Fy nghalon ddim yn foddlon ...» 109 Dewis Iesu Grist...... 110 P» un?........ 110 Y Llew (gyda Darlun) ..... 111 Bedd y Fam ....... 113 Azariah.....». . . 114 i A Marw sydd Elw"..... 115 Gweddi ae Fmddiriedaeth yn Nuw . . . 116 Yr Hen Iaith Gymraeg..... 118 Y Ciwyfedig wedi ei droi o'r Fyddin (gyda Darlun) 119 Coedydd Hynod...... 120 Llinellau Coffadwriaethol .... 121 NewyddionDa...... 122 Atebion........ 123 Tôn—" Duw, Hollwybodol wyt" ... 124 At ein Gohebwyr, ündeb Dyffryn Maelor , 2,3 DOLGELLAÜ: CYHOBDDBDIG AC ARGRAFFBDIG GAN WlLLIAM HUGHBS. Pr%8 Ceiniog. itmi i