Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*I »01 CALLINEB I'r ANGHALL, AC l'jR BACHGEN WTBODAETH A SYNWYR.' DAN OLYGIAETH | $?arr|r. gaHb' êrifftfíj, ftfrfj} Jìẃtẃìg» Y CYNNWYSIAD. Y Breuddwyd ...... Ymddarostyngiad Crist Cariad Iesu...... Abiah Bach yn Nhŷ Jeroboam Llinellau ar ddiwedd Blwyddyn Diana a'i Theml ...... Neina a'i Throell (gyda Darlun^ Tröedigaeth ar fwrdd llong ... Hen f wthyn fy Nhad ... Gwaith Alcan yn Cornwall (gyda Darlun)... Caniadau yr Aderyn Du a'r Fronfraith yn nghanol y Gauaf ............ Y Gwir Anrhydeddus Robert Lowe Iawn ymddwyn yn Nhŷ Dduw ...... TasgFfigyrol ........., Atebion i Ofyniadau... \... ...... Gofyniadau ar Amseryddiaeth Ysgrythyrol Crybwyllion Dyddorol ......... Tôn—'< Ar Aur Delynau'r Nef " ...... At ein Gohebwyr ............ 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 * DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ABGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. Pris. Ceiniog.