Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 22.] Hydref, 1872. Cyf. DYSGEDYDD Y PLANT. "I ROI CALUNEB l'l AROHALL, AC l'R IACH0EN WTRODAETH A STNWTR" DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID GRIFFITH, POETH DINORWIG. Y CYNNWYSIAD. Yr Eneth fach a'r Gwlaw (gyda Darlun) Ffydd ac Edifeirwch ......... Creulondeb yn cael ei Gosbi ...... Na hidia wawd y byd ......... Y Frenhines yn y Felin Bapyr...... Fy Ngeneth deirblwydd oed ...... Y Ddau Ddarlun............ Rhagluniaeth ............ Ymdrechwn dros ein Baner ...... Briwsion............... Golygfa mewn Teml yn China (gyda Darlun) Cawr Bendithiol............ Da yw Duw ............ YWasg ............... Tôn—Prydferth ydyw'r Blodau...... Atebion i Ofyniadau ......... Gofyniadau Croesgyniad Dwbl ......... George Stephenson ... ...... At ein Gohebwyr ... \...... 185 186 186 187 187 189 190 191 192 192 193 195 196 197 198 199 200 200 200 DOLGELIiAU: CYHOEDDEDIG AC ARGBAFFEDIŴ GAN WILLIAM HUGHES. JPris Ceiniog.