Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 20.] Awst, 1872. Cyf. II. DYSGEDYDD Y PLANT, "I 101 CALLINEB l'B ANOHALL, AC l'l IACH&EN WYBODAîTH A SYNWYR" DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID GRIFFITH, PORTH DINORWIG. Y CYNNWYSIAD Y Carw a'r Winwydden ... Achan yn y Gwersyll Y Cobra a'r Mongoose Derbyniwyd fel y Rhoddwyd . Allorau (gyda Darlun) ... Y Wialen Fedw ......" Meddyliau Diolchgar Susan Bach a'r Afal Coch Cosbedigaeth Galed Y Bachgen a'r Blaidd John Morris Jönes Dychymygion ...... Y Cwrwgl (gyda Darlun)... YrEos ......... Pobl ail i'r Liliputiaid Andy Moore ...... Pennillion gan y Diweddar Barch. E. Griffiths, America Y Wiwer (gyda Darlun) ... Tasg Ffigyrol ...... Atebion i Ofyniadau Pennillion, cyflwynedig i Thomas Martin At ein Gohebwyr............ 145 145 147 148 149 150 150 151 153 153 154 155 156 157 158 159 161 162 162 163 164 ,:'^ DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGUAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. Pris Ceiniog.