Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Bhif. 18.] Mehefin, 1872. Cyf. II. DYSGEDYDD Y PLANT. 'I SOl CALLIHEB l'R ANGHALL, AC l'R BACHOEN WYBODAETH A SYNWYR." DAN OIYGIAETH Y PARCH. DAVID GRIFFITH, PORTH DINORWIG. Y CYNNWYSIAD. Etifeddiaeth Plant Duw...... ...... 105 Y Ddwy Chwaer o'r Frondeg (gan Scorpion) 106 Iawn Ymddygiad yn Nhŷ Dduw ...... 109 Nerth Gweddi ............... 109 Teml Dderwyddol (gyda Darlun) ...... 110 Jane Owen, Corris ............ 112 Y Rechabiaid............... 113 Marwolaeth y Parch. E. Griffiths, America ... 114 Y Gwcw ............... 115 Anthem—" Deuwn, canwn i'r Arglwydd " 116 Nodiadau ar Emynau ......... 118 Efengylydd Ffyddlawn (gyda Darlun) 118 Y Rhaff wedi tori (gyda Darlun) ...... 120 YWasg............... 121 Atebion ................,, 122 Y Sibsiwn Crwydredig ...... 124 At ein Gohebwyr............... DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC AfiGEAPFEDIG GAN WILIIAM HUGHBS. Pris Ceiniog.