Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Bhif 6.] Mehefin, 1871. [Cyj, I DYSGEDYDD Y PLANT. "I ROI CAUINEI I» ANOHALL, AC l'R BACHOEN WYBODAETH A STHWrit." VAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID GRIFFI7H, PORTH DINORWIG. Y CYNNWYSIAD. YMír ... 97 Adferiad Jerusalem 99 Yr Iesu yn Marw ... 102 Dau Englyn 102 Y Dderwen (gyda Darlun) ... 103 Brenhinbren y Ganllwyd ... 105 Clod i'r Dysgedydd ... ... 107 Llinellau ar foddiad Bachgenyn 107 Peroriaeth—Jerusa] em ... 108 Dychymyg 109 Yr Ysgyfarnog (gyda Darlun) ... ... 110 ÇJnwareu teg i'r Adar 111 Dadl y Camlas a'r Ffrwd ... 112 Y Marseillaise ... 115 Briwsion ... .., 116 At Ohebwyr ... 2 Gair at ein Dosbarthwyr a'n Derbynwyr DOLOELLAU: CYHOEDDEDIG AC AHGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. Fris Ceiniog.