Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 4.] Ebrill, 1871. [Cyf. I DYSGEDYDD Y PLÂNT. "I ROI CALLINEB l'R ANGHALL, AC l'R BACHGEN WYBODAETH A SYNWYR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. DAVID GRIFFITH, PORTH DINORWIG. Y CYNNWYSIAD. YMis ......... Egluriadau Ysgrythyrol—Llyfr Daniel Adnabod Iesu yn yr Afon Plentyn Duwiol wrth Farw Caneuon y Plant Gardd Gethsemane (gyda Darlun) ... Ymdrechu am Wobr ... Pethau gwerth ymgyrhaedd atynt ... Y Llyfr cyntaf a Argraffwyd ... Tôn— Gorphwys yn y Nef... Defaid Syria (gyda Darlun) Cysgod a Gwrthgy8god Atebiad i'r Enigma yn Rhifyn Chwefror Congl yr Ymholydd Prwssia a Germany ... Hanesion Dyddorol At Ohebwyr... 57 58 60 61 61 62 64 64 65 66 68 70 70 71 74 75 DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES Pris Ceiniog.