£* // CRONICL. Rhik 452.] RHAGFYR, 1880. [Cyf. XXXVIII. 0"X"ISr"WYSI-A.ID. ANEBCHION A HANESION. Y ddau ddynyn ymryson ...............t-............. 357 Y ddiweddar Mrs. M. A. Jones.......................■> 362 At Olygydd y Cronicl ......*.......................363 Ystori Israel........................................ 365 Yr Ofteiriadaeth Ymneillduol a'r " Sacramentau "........369 Cwyn Dewi yn y " Dysgedydd " ...................... 374 Enllibwyr y Cronicl a'i ddarilenwyr .................. 376 ADOLTGIAD AR NEWEDDION T MIS. Dadl y Dwyrain mewn cylch bach .................... 377 Breintiau yr Eglwys Wladol ........................... 378 Capel y Wesíeyaid Seisnig yn Nghonwy................ 379 Gosod i lawr y Ceryg Coffadwriaethol am y capel........380 Cristionogaeth heb Sectiaeth........................... 382 Ein proliad ......'...................................383 BARDDONIÄETH. Mawr éfiaith gweddi..............................*. B84 Deigryii ìiiraelli......................... t.......... 384 BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. EVANS. Pris Dwy Geiniog. m*. ' ■'■■■■--^,:''■ -/^■./;':^-/-'^ '-..:■