Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

¥ CReffiCL. Ehif 449.] MEDI, 1880. [Ctf. XXXVIII. ^ncrthian a gnmcsiütt. DYFYXIADAU O'E " FANEE." Yfi ysgrif yn gyíìawn yw prif erthygl Baner Gorphenaf 14. Darllener hi yno, ac ysgrif arall mor fìniog a hithau yn yr un rhifyn gan " Prcgethwr." Y mae y " marcio," yr " ysfjymuno" a'r " atal i bulpudau " a gymhellir gan Dr. Edwards yn debyg i'r ysgymuno a'r melMithio a gymhellid yn Nghymanfa Caernarfon gan y D.D.od Annibynol. Y mae pethau fel hyn yn llawer mwy cyson â Methodist- iaeth nag ydyw ag Annibyniaeth, canys y maent hwy wedi ymddiried cryn lawer i'w cynhadledJau : ond sefyll ar ffordd trais fel hyn oedd amcau cychwyuiad Annibyniaeth. Medrem ddarllen Dr. Edwards heb synu ; ond y mae darllen y B.D., Caernarfon, yn y Dysgedydd yn hòni loyalty i gynhadleddau, ac yn ceisio, druan bach, ddirmygu Annibynwyr y " capeli haiarn," yn galw am fwy o ryfeddnodau nag y dymunem ni roddi amser i'w cyfrif! Deallir fod D.D.od y ddau enwad yn ymrwbio cryn lawer yn eu giîydd. Efallai y medrent hwy wneud en\vad o'r Methodistiaid a'r Annibj-nwyr cynhadleddol; aphwy a wyr na ellid gwneud euwad arall lluosog o'r Methodistiaid a'r Annibynwyr annihynol. Y mae prif erthygl anaiebadwy Bancr Gorphenaf 28, wedi ein hargylioeddi fod Methodistiaeth yr hen dadau yn fwy Annibynol nag oedd'ym yn feddwl. Y mae gan eu holl eglwysi, os cytunant gartref, hawi'i drefnu eu cyfîes, dysgyblaeth, a'u casgliadau eu hunain, ac eto bod yn Fethodistiàid. Gwna hyny farcio ac ijsyymuno eu D.D. hwy morVacthcd ac ysgymuno a melldithio ein cymanfaoedd ninau.—Gol. 'YSGYMUNDOD' Y METHODISTIAID. Tn Nghymanfa Dolgellau, bu amryw o bethau sydd yn ddyddoroì i Fethodistiaid dan sylw; ac yn mysg eraill y Gronfa Gynliorthwyol a'r Achosion Seisnig. Ac yr ydym yn cael fod Dr. Edwaiìds o'r Bala wedi traddodi y sylwad- au canlynol yn nglyn a'r achos diweddaf:— "Dylech chwi, y pregethwyr, fod yn onest—yn loyal i'r Cyfundeh.