Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif 439.] TACHWEDD, 1879. [Cyf. XXXTIL Jlnerchicm n ÿmtBÌon. YR OFFEIRIADAETH YMNEILLDUOL A'R CYNHADLEDDAU. TSGRIF V. " Pa un ai yn eich enwau eioh hunain, neu yn enw yr eglwysi yr ydych am basio y pwìderfyniad yna? "—Mr. Jones, Penmaenmawr, yn nghytiadledd Irefiys, Sir Gaernarfon. " Ai fel cenhadon yr eglwysi, ai ynte fel personau neillduol yr ystyriwn ein hunain yn y cynhadleddau?"—Y Parch. J. Davìe$, Moriah, yn nghynadledd Trewyddel, Sir Benfro. Y mae yn arwydd gobeithiol fod dynion fel y Parch. J. Dayies a Mr. Jones yn cyfeirio gofyniadau tebyg i'r rhf ^ uchod at flaenoriaid ein cynhadleddau. Ni ofynwyd h; ^ yn rhy fuan, nac yn rhy aml. Tua saith mlynedd yn 0\ gwaharddwyd yn nghynadledd Trefgarn i amryw o ddiar ^^' iaid eglwyBÌ y cyíundeb bleidleisio. Ar gais amryw 0»m cyd-ddiaconiaid, gofynais yn nghynadledd Tj Ddewi, j^jj ystyrir yw safle diaconiaia ac aelodau eraill ein heglw ogj «^ ughynhadleddau y cyfundeb? Yr oedd yn amlw « j^ oedd fawr o flas i drafod y mater, a cnollodd ^ 0»r gweinidogion ei dymer wrth siarad arno; ond tarav fjà ^ drychfeddwl hapus o geisio gan y Parch. L. James Carfan a'r ysgrifenydd, i gyfensoddi pob o bapyr ar y p^n^* Cydsyniasom, a darllenwyd y ddau; ac ar gais y gynadledd argraffwyd hwy; ac astellwyd y ddadl. On d yn fuail pasiwyd yn nçhynadledd Abergwaun rei o reolau yn oaniatdu i ddiaconiaid ac aelodau yr eglwy 8i yoçhü eu presenoldeb yn y cynhadleddau, yn godèÿ v idynt siarad ond yn gtoahardd iddynt bleidloisio. Ymfíros ,fciP yn rhydd- frydigrwydd y rhai hyn; ac fel prawf o h yny, yajw&eth