Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*,/jJU./:tr/l v&.Wttr Y CBONICL. T^- &nercf)ton a ^aneston. Rhif 173. MEDI, 1857. Cyf. XV. m Y CHWAREUDAI A ROWLAND HILL. Mae o bwys dweyd gair am chwareudai er mwyn deall Row- land Hill. Y mae chwareudy yn y rhan amlaf o'n trefydd mawrion; ac yn Llundain y mae lluoedd ò honynt*, .Enwir hwy yn Lyceum, Haymarhet, Princess, Olympic, Adelphi, Vic- toria, Surrey, Drury Lane, &c. Llosgodd yr hen enwog Covent Garden yn ulw mewn ychydig oriauddwy flynedd yn ol, pan oedd Great Wizard Anderson yn chwareu ei branciau ynddi. Y mae golwg allanol rhai o'r adeiladau hyn yn ardderchog; ac oddifewn, y maent yn eang, cyfleus, a thra ysplenydd-. Rhenir ile ýr edrychwÿr yn dri dosbarth, sef "Pit," " Boxes," a " Gallery." Y mae y pit yn isaf, y boxes uwchben, a'r gallery uwchben hyny. Ond y gallery yw y rhataf, y pit yn nesaf, a'r boxes yw y drutaf'. Tybir iod y tlodion yn myned i'r gallery—y canolradd i'r pit, a'r boneddigion i'r boxes, Y mae drysau oddiallan yn myned i bob uu o'r lleoedd hyn; ac uwch eu penau, pit, boxes, a gallery. Ond gwelir na fedd yr hen Hill yn ei chwarëudy ond àau le; a rhydd ef y dosbarth mwyaf anrhydeddus yn y gallery, a'r mwyaf dirmygps yu ypit. :- ■ ^ • - Y nos y w dydd chwareudai. Yn awr, dychymyger y lleoedd yn llawnion, a'radeilad wedi ei olouo â gas, yn.y duli mwyai yspleDydd. Yn ochr y lle, y mae chwareufwrdd eang; ac yn gỳsylltiedig â hwnw, ceir ystafelloedd cyfleus i'r chwareujdtUo* ymgilio i orphẅys, ymwisgo, neu ymddigoni. Pan y mae j»db cbwàreu yn decbreu, dirwynir i fyny y llen sydd yn gorchnddio y chwareufwrdd; ac ar y diwedd syrthia i lawr. Y mae i bob