Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

T CRONICL, Rhif 167. MAWRTH, 1857. Cvf. XV. iâírtriaíjau ^sgrptfjîuol. YR HUSTYNGWR A'R ATHRODWR. " Yo hus'yn;;îvjT, yn attirocltryr, yn gaa gandtiynt Dduw."— Pabl. Geilw y Saesneg y gwiberod hyn, yu whisperers a bachbiters. Tybiwn í'od iaith ein cymydogion yn y fati yma yn fwy dys- grifiadoJ. Dywed Mr. James, Birmingham, yny llyfr gwerth- í'awr a gyfieithwyd gan Mr. J. Evans, Croesoswallt, mai y drygau hyn ydynt " blant hynaf y diafol." Pan y gwelais hyn, dywedais wrthyf fy hun, Wel, bum lawer gwaith yn dweyd yn erbyn cybydd-dod, meddwdod, balchder, a godincb, oncl ni bum erioed yn pregethu yn erbyn y plant hynaf wrth eu henwau. Acthum i ymofyn am destun i roddi gwcrs i blant hynaf y diafoJ, a chefais ef yn Hhuf. i. 30. Y mac darawciniau rhyfedd yn arwain meddwl un at destun ambeü dro. Wcdi cael un wrth fy modd, bum yn meddwl yn aml am yr adnod hòno, "Y mac y gwynt yn chwythulle y myno; ond ni wyddost o ba lc y mae yn dyf'od, nac i ba le y mae yn myned." Ym- ofynwn yn—I. Pmj yw y uhisperers oV bachbiters.—II. Y drygau a wnant.—III. Bcth wneir iddynt. 1. PWY YDYNT. Y tnaent yn debyg iw gilydd. Bum bron meddwl mai un ydyni, a chanddo ddau enw. Ond ymddengys eu bod yn ddau, a'r rhai hyny yn debyg i'w gilydd. Geiiw y Gymracg un yn " hustyngwr," a'r llall yn "athrodwr." A geilw y Saesneg un yn "whisperer," a'r llall yn "backbiter." Y mac. un yn whispro o'r blacn, a'r llall yn cnoi o'r ol. Y mao ambcll