Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Euip 164.] EHAGFYE, 1856. [Ctf. XIV. ¥ ffipnntojsiaü. S£ 0O0 ?- 0<>0 o-O-o "V-' §g o<>o o<Vo NODIADAÜ YSGRYTHYROL- Duwinyddiaeth yr Hogyn.............................. 309 ANPRCHION A IIANBSION. V Blwch Cenadol ...................................... 316 Yr Euog a Goleuni y Bore.............................. 317 o$o Y Normal College...................................... 323 ^g Y Genadaetti........................................... 325 gg Y rhagor rhwng Dweyd a Gwneud...................... 327 0^0 Y Perygl 0 Ddynwared................................. 328 Y NEWYDDIADUR. Dyfodiad y Pareh Dr. Livingston i'r Mauritius.......... 329 Ailagoriad Capel y Tabernacl, Caergyhi................. 329 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn......................... 330 Gaii at bawb a g3r éi wybod........................... 331 BARDDONIABTH. Yr Unig................................................ 332 oA°, Y Rhosyn l'nig ........................................ 332 ofë, Gostyngoiddrwjdd...................................... 332 ^y0 Llongddry liiad.......................................... 332 oAo Marwolaeth Baban ..................................... 332 ^Y^ YR AMLEN. ^V=> Y Cronicl am y Flwyddyn nesaf...................... 2 ^Yg Yr Argraá'wasg.—Gwtìithiau Saruuel Roberts........... 2 oŷo Taith y Pererin...................................... 3 gfc Ilymnau Nadolig .................................... 3 oAo Y DySGISÜYDD........................................ 3 SC BVAN JONES, AllGRAFFYDD, BRYNTEG, DOLGELLAU. (Frù ceiniog a dimai.J se ffîfflffll