Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y * Çronicl Rhif. 784. AWST, 1908. [Cyf. LXVIII. Pa W AHANIAETH. Gan Dr. PAN JONES. Gorllewin neu'r Dwyrain, os Uawn fydd y galon, 0 burdeb a rhinwedd, cawn fyd o gysuron; Meddyliau bach gweigion yn unig a sugna Eu nefoedd a'u cysur o'r hyn a'u cylchyna, Urllewin neu'r Dwyrain, ar fôr neu ar fynydd, Ufalwn bob amser fod enaid yn ddedwydd. Y wlad neu y dreflan, ond i ni gael digon V ryddid ac awyr a thyner gyfeillion,— Nid ydyw dedwyddwch wrth le wedi 'i glymu,— U íewn mae dedwyddwch yr enaid i darddu ; 1 wlad neu y dreflan, beth bynnag fo'r tywydd, ^otalwn bob amser am wneud ein dyledswydd. 1 n was neu yn arglwydd, brenhinoedd ynt weision, S mnnau was'naethwn wirionedd o galon; wnd rhagy gorthrymydd, rhoed Duw waredigaeth,— as gan em henaid bob ffurf o gaethwasiaeth ; OndWaS í16" yn frenin* nid yw ° wananiaeth» a cael em gwaredu o ddwylaw gormesiaeth. Os tlawd, os cyfoethog, os sidan, os carpiau, Un teulu, un gwreiddyn, o'em oll yn y dechreu ; Os yw y canghenanu yn tyfu'n wahanol, Mae'r cyfan yn tyfu wrth ddeddfau neillduol; Os tlawd, os cyfoethog, boneddwr, cardotyn, Gofalwn bob amser am gofio y gwreiddyn. Os duon, os gwynion, pa bwys sy'n y lliwiau, Rhyw len arwynebol yw lliw ar y goreu ; Dadblygu'r un ffunud y ceir egwyddorion Ym mywyd y duaf a'r gwynaf o ddynion ; Os duon, os gwynion, ond byw yn rhinweddol, Nid ydyw y lliwiau ond ffurfìau allanol. Os hen, neu os ieuanc, pa bwys sydd mewn amser, Mae gweled gwallt gwyn yn ofid i lawer ; Os gwynnu mae'r farf, pa achos galaru Os ydyw yr enaid i'r nef yn addfedu ; Os hen, neu os ieuanc, pa bwys sydd mewn amser, Mwy pwysig yw cyflwr yr enaid o lawer. Os cysgu, os marw, mae'r ddau yn berth'nasau, Canlynant eu gilydd mewn 'chydig funudau ; Rhyw ragddor yw'r holl amgylchiadau presennol I arwain i fewn i'r cysawdau tragwyddol ; Os cysgu, os marw, mae'r ddau o'r un teulu,— Am gýmorth i farw mo'r dawel a chysgu.