Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-S.Y CRONICL,^ Rhif 767.] MAWRTH, 1907. FCyf. LXVÍI. ;••; MON (goronwy owen.) ' Henffych weîl, Fôn,-dirion dir, Hyfrydẁch, pob rhyw frodir; 'Goludog ac ail Eden, Dy sut neu Baradwys hên ; Gwin-ddestl, y'th gynysgaeddwyd, Hoffder Duw Ner, a dyn wyd, Mirain wyt yn mysg moroedd, A'r dwr yn gàntur yt oedd. Eistedd ar orsedd eursail, Yr wyd ac ni welir d'ail; Ac euraidd wyt bob goror, Arglwyddes a meistres y môr. Gwrth y rhod trwod y traidd, Ynysig unbenesaidd: Nid oes hefyd byd a'i barn, Gydwedd ìt Ynys Gadarn ! Am wychder Ilawnder a lles Mwnai, ym mhob cwr o'th mynwes. Dyffryncedd, glynoedd, glanau, Pob petli yn y toreth tau ; Bara chaws, bir a chig, Pysg, adar, pob pasgedig, Dy feichiog, ddeiliog ddolydd ; Ffrwythlon megis Saron sydd, A phrenau dy ddyfîrynoedd, Crwm lwyth, megis Carmel oedd! Oh ! mor dirion y Fön fau ! Dillad dy ddiadellau ! Cneifion, dy dda gwynion, gant Llydain a'tli hardd ddilladant! Dawnus wyt, d'íen ei sail, Prydferth, heb neb rhyw adfail; A thudwedd, bendith ydwyt, Mawl dy Ner, aml ei dawn Os ti a fawl Nefawl Ner Dilys y'th felus foler, Dawnol fydd pawb o'th ddynion, A gwynfyd y myd yn Môn." wyt; > ^ J. »4. ^ ä^ ^ ^ t c ' _ r 0j» t"