Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^Y CRONICL,^ Rhif 765.] W- IONAWR, 1907. [Cyf. LXVÍI. '•t'. :'?:.:'• "i ;';}'; Nadolig s Sei)badwr Ui)ig. Duw'r teuluoedd! Diolch iti, Am ein clyd gartreíi mad ; Cofia'th unig wan genhadon, Geir mewn hiraeth am eu gwlad ; Gwyilt anialwch sydd o'u cwmpas,— Gwylltach ddynion yno'n byw— Ti yr Hwn droi'n ardd, yr anial, Tro yn saint holl ddynolryw. Grist ein Gwyl! Y Cyfaill Goreu ! Dos dros drothwy'r cartref pell, Dywed air a gsvyd y galon— Pwy geid yn Ymwelydd gwell ? Os na chlywir trwst cerddediad Ffrynd 0 Gymru wrth y tv, Gwell " Nadolig Dedwydd " roddai'r Un a'i dygodd oddifry. Duw yr Unig ! Ti a gerddaist Draw 0 Edom bell Dy Hun ; Helpa hwy sy'n d'od o'r Dwyrain, Gogledd, Dehau, un 'rol un; Yna wedi cyrhaedd adref, Unwn yn Dy glôd ar gân, Nef Nadolig ni bydd unig— Mwy ni byddwn ar wahan. Nadolig, içoó. £BI 'r ::-y :'?'>':•'. '•':;•:;■ .;:.:f:. •"'":•';'; ';•■■'.•• t-M íf.'Ŵ'.'i >'.">'•';"• :;+;:ỳ ":>'f> $•■■&■ :;.•••■':*• .*••'•:•.•'•: :;">"r'. ,"'"'"• ''"•\î-"> ';-;';v >".">':;; '•'.•'. •'.":•'.■• Keinion. '•'•-•^ '•■>"•> j^ẅ^i^^^