Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j^Y .GRONIGL... -/■ -------------s^ RHIF 753.] IONAWR, 1906. [Cvf. LX1V Traeíh y Odyfrdwy. GAN CHARLES RINGSLEY. O ! Mair, i alw'r da, tuag adre', dos, O ! dos i alw'r da, O ! d( s i alw'r da, Dros draeth y Ddyfrdwy ddu." Gwynt y gorllewin chwythai'n wyllta Ilaith,— Ei hunan elai hi. Y llanw'n araf ddaeth i fyny'r traeth, A thros, a thros y traeth, O gylch, o gylch y traeth,— D'od dros bob man wnai'r lli' ; A'r niwl a ddaeth i lawr nes cuddio'r tir— Byth adref ni ddaeth hi. Ai chwyn. pysgodyn, gwallt, sydd ar y dwr ? Aur wallt y forwyn yw, Y ferch a foddwyd yw, I'r làn mewn rhwyd y daeth; A welwyd eog 'rioed mor deg, Mewn gored ar y Traeth ? Ar draws y tònog fôr y rhwyfwyd hi, Y môr a'i ffalsdeg dòn, Newynog, greulon dòn, I'w bedd yn nglàn y lli : O hyd, clyw'r cychwyr Mair yn galw'r da, Dros draeth y Ddyfrdwy ddu. (Cyf.) Kkinion. ^.