Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

z: ^JUúẅ* Khif535.] TACHWEDD, 1887. [Cyf. XLY. &nwciji0n* ■- ■% DYN YN Y GLOKIAN. GAN PEDR0G. " Holl ffyrdd dyn ydynt lân yn ei olwg ei hun : ond yr Arglwydd a bwysa yr ysbrydion."—Diar. xvi. 2. Gwirionedd mewn gwisg werinol—i bwynt,— Ergyd byv\, naturiol, Yw Diareb,—hrb o'i hol Air o'i bath,— uiae'n wir bythol. Watctn Wtn. Mae " Diarhebion Solomon" yp debycach i emau mewn blwch nag i ddolenau mewn cadwyn. Nid amcenir ynddynt i drychwalu ac egluro unrhyw bwnc neu athrawiaeth neill- duol, eithr rhoddant i ni wirioneddau ymarferoJ, mewn braw- ddegau syml a býw, fel datganiadau Oracl doethineb. Ceir ambell i adnod ýn y Beibl nas gellir ei deall heb ddilyn ei chysylltiadau pell-oryrhaeddol yn ol a blaen ; ond mae y ddi- areb yn gyflawn ynddi ei hun. Ond mae pob diareb o eiddo Solomon yn cynwys rhyw wirionedd gwerth ini drenlio oedfa yn ei gwrnni, a gẁrando y ddoethineb a lefara. Ní raid bod yn graflf i ganfod fod yn y geiriau a ddifynwyd fel sail i'r sylwadau hyn wirionedd pwysig ac ymarferol. "Wrtài fyfyrio ar y ddiareb hon, teimlwn ei bod yn troi yn rhybudd i ddyn i fod yn ofalus i ffurfìo barn gywir am dano ei hun„ drwy fyned at y maeû-prawf priodol, ac nid cymeryd ei gam wwain gan safonau cyfeiliornus i fywyd. Y testyn wedi ei droi yn wers ymarferol yw yr hiîn air doeth hwnw, "Ddyn, adnebydd dy hun." Tuedda jm ì geisio adnabod pob peth, yn mron, o flaen ei huoan. C'-eisia godi i fyny gyfnnach dyfnderoedd môr a thir, a thynu i Uwr