k4M, CROMCL. Rhif 531.3 GORPHENAF, 1887. [Cyf. XLV. OYisrwysiA-iD. ANEBCHION A HANEBIÛN. Y diweddar Rarch. W. Morgan, Troedyrhiw ....«........ 197 Pregeth Ddirwesto!..................................... 201 Bartimeus yn cael ei olwg............................ 205 Y Swyddogaeth Ddiaconol............................ 210 ADRAN AMRYWIAETH. "Y Briwfwyd Gweddill".............................. 217 Trioedd...........................................«219 CONGL GOFFA. John Williams, Dolyddelen .......................... 220 Edward Evans, Bryacelyn............................. 222 ADOLYGIAD AB NEWYDDION S HIS. Gladstone a Chymru ................................. 223 Y Mesur Gorfodol .................................. 225 Yr Undeb Cymreig...............................>.... 225 Jubili y Frenhines.................................. 227 Marwolaeth Scorpion................................ 227 BABDD0NUEIH. Er cof am Elwabeth Roberts, Trawsfynydd.............. 228 Trysorfa trugaredd.................................. 228 YrEos ...".......................................... 328 '■ m u BALAi — ,;.,-' „ ^ CYIÍOEDDEDtG GAN H. EVAN9.